Polityka RODO

Klauzula informacyjna “EXPO GO E. RYFA K. BŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA”, z siedzibą przy ul. Lipowej 68 lok. 6, 90-568 Łódź, numer NIP 727-284-38-51

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.), dalej jako „RODO” informuję, iż:

 1. administratorem Pana(-i) danych osobowych jest firma EXPO GO E. RYFA K. BŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi, ul. Lipowa 68 lok 6; [Ustawowa definicja pojęcia administratora danych osobowych została zawarta w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym administrator danych osobowych jest to organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorca jest administratorem danych osobowych wykorzystywanych w zakresie prowadzonej przez niego działalności.
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: EXPO GO E. RYFA K. BŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA tel. +48 513 121 119 ;
 3. Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania informacji handlowych związanych z akcjami marketingowymi prowadzonymi przez podmioty wymienione w punkcie 1.
 4. uzasadniony interes administratora danych to: możliwość przesyłania informacji handlowych związanych z akcjami marketingowymi prowadzonymi przez podmioty wymienione w punkcie 1.
 5. odbiorcą Pana(-i) danych osobowych będą podmioty wymienione w punkcie 1 oraz.
 6. Pana(-i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 7. Pana(-i) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia świadczenia usług reklamowych podmiotów wymienionych w punkcie 1.
 8. ma Pan(-i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. ma Pan(-i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 10. podanie przez Pana(-ią) danych osobowych w celu przesłania informacji handlowych związanych z akcjami marketingowymi prowadzonymi przez podmioty wymienione w punkcie 1 jest dobrowolne.
 11. podanie przez Pana(-ią) danych osobowych w celu sporządzenia umowy z podmiotami wymienionymi w punkcie 1 jest warunkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy a także niemożność realizacji jej postanowień.

Klauzula dla zwiedzających rejestrujących się na stronie internetowej

Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych w celach marketingowych polegającym na przekazywaniu informacji o ofertach handlowych, promocjach, cennikach i innych informacjach, a także informacji o kolejnych wydarzeniach „Weekend Dewelopera” wydarzeniach promocyjnych i innych aktywnościach Administratora, również na podstawie osobnych zgód za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres poczty e-mail lub numer telefonu – do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

Klauzula dotycząca plików cookies

1.Serwis  zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Weekeenddeweloperow.pl, EXPO GO E. RYFA K. BŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA”, z siedzibą przy ul. Lipowej 68 lok. 6, 90-568 Łódź, numer NIP 7272843851.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.